Dokumenti

Kredo/Osnovna Načela

I
NACIJA I DOMOVINA

Ponosni smo na to da možemo da budemo deo jedinstvene mađarske nacije, što je Mađarska potvrdila  i u javnopravnom smislu  pružanjem mogućnosti da se stekne mađarsko državljanstvo.
Ponosni smo na svoju rodnu grudu, na istorijsku Vojvodinu, gde su, milošću i proviđenjem Božjom, naši preci očuvali hriščanstvo, mađarski jezik, kulturu i tradiciju, obogatili sveukupnu evropsku kulturu.
Verujemo u svoju istorijsku prošlost. Poštujemo tekovine naših predaka stvorenih na polju zaštite prava i zastupanja interesa. Verujemo, zastupamo i znamo, da prošlost, sadašnjost i budućnost čine organski povezanu jedinstvenu celinu.
Poštujemo zemlju u kojoj živimo, identitet i slobodu nacionalnih zajednica koje žive sa nama i uz nas u Srbiji i u Vojvodini, ali očekujemo od svih da priznaju i poštuju naš mađarski identitet, naša individualna i kolektivna prava, našu ravnopravnost i dostojanstvo.

II
VREDNOSTI KOJE ZASTUPAMO

Načelo jednakosti i ravnopravnosti predstavlja temelj svakog individualnog i kolektivnog prava. Jednakost pred zakonom je osnovni postulat, ali za istinsku kolektivnu ravnopravnost su potrebne i jednake šanse.
Verujemo u nepovredivost univerzalnih ljudskih prava, u neosporivi značaj ljudskog dostojanstva i ljudskih sloboda, u principe pravne države, u nužnost ograničavanja vlasti.
Verujemo u opstanak u svom zavičaju, u mogućnost duhovnog i materijalnog prosperiteta, u ideju  autonomije kolektiviteta .
Verujemo da Autonomna pokrajina Vojvodina predstavlja odgovarajući administrativni okvir za mirni zajednički život nacija koje u njoj žive.
Verujemo i zastupamo da je opstanak naše zajednice, njena fizička i duhovna celovitost, kako i njen prosperitet moguć samo u slučaju ako i mi, kako pojedinci i tako zajednica, damo tome svoj doprinos, ako budemo Mađari koji razmišljaju i aktivno deluju.  
Verujemo u važnost nauke i stručnosti, u poštovanje stručnjaka voljnih da rade u korist naše zajednice.
Verujemo i zastupamo da kvalitetno obrazovanje, širenje i jačanje znanja i obrazovanosti predstavlja  najvažnije sredstvo opstanka i prosperiteta mađarske zajednice, dok masovna prosvećenost jeste jedino delotvorno sredstvo našeg napretka.  
Verujemo u značaj solidarnosti unutar zajednice, kako u celoj Vojvodini, tako i na nivou malih lokalnih zajednica u naseljima.
Verujemo da je slobodno izabrani Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, kao organ naše neteritorijalne autonomije, najvažnija institucija zaštite kolektivnih interesa. Uuntar NSMNM se moraju afirmisati stručnost i postupanje u skladu sa propisima, a u njegovom radu valja permanentno težiti ka postizanju najšireg konsenzusa. Da bi se to ostvarilo potrebno je da se postave ograničenja prema samovolji moći i grupnih odnosno stranačkih interesa, da se teži ka stalnom dijalogu i da se teži postizanju konsenzusa.  
Poštujemo porodicu i njenu ulogu u održavanju nacije. Rasturanje porodice, osporavanje njene važnosti ima za posledicu opadanje nataliteta, starenje i iščezavanje mađarske zajednice, stoga valja uspostaviti ravnotežu između razvoja i materijalne sigurnosti s jedne, i zaštite vrednosti porodice s druge strane.

III
PROTIV ISKLJUČIVOSTI – ZA DEMOKRATIJU

Verujemo u slobodu govora i štampe, u slobodu mišljenja. Odbacujemo aroganciju vlasti  i svaki oblik autoritarnosti.
Verujemo u konsultativnu demokratiju u okviru koje kritičko mišljenje, duhovna pluralnost i konstruktivna kritika vlasti i rukovodilaca zajednice nisu prepreka nego uslov napretka. Odbacujemo da stranačke vođe drže monopol za definisanje i  zaštitu nacionalnih interesa, da pojedini rukovodioci u svojoj okolini grade kult nepogrešivosti.  
Odbacujemo nacionalnu isključivost, unutar i izvan zajednice podjednako.
Odbacujemo praksu partijskog zapošljavanja kako unutar naše zajednice, tako i u zemlji u kojoj živimo, jer to predstavlja izlaganje poruzi dostojanstva poštenog rada. Neprihvatljiva je kontraselekcija, da servilnost, poslušnost i gramzivost budu najvažnije sredstvo uspona u društvu i uspeha na tržištu rada, da stručnost, poštenje i moralni integritet postanu nepoželjne vrline.  
Odbacujemo eliminaciju i ponižavanje Mađara u interesu privida nacionalnog jedinstva, da slobodno izražavanje mišljenja bude izjednačeno sa razaranjem i razbijanjem jedinstva!

IV
ZAJEDNO JEDNI ZA DRUGE

Sa zabrinutošću konstatujemo da je mađarski živalj u Vojvodini dospeo u krizu koja mu ugrožava već i samo postojanje. Sela i gradovi nam se prazne iz dana u dan, spremnost da se zasnuje porodica sa decom je dostigla najnižu istorijsku tačku, većina ljudi je razočarana i prepuštena sebi, budućnost svoje dece više ne planira u rodnom kraju. Masovno se iseljavaju i mladi i manje mladi, tražeći bolju egzistenciju i veću sigurnost u nekom stranom svetu.  
Dosta je! Do noktiju su nam dogoreli licemerje i despotizam unutar zajednice, pasivnost i bespomoćnost. Ne možemo da ovo pustošenje posmatramo tupo i pasivno, te, okupljeni u pokret, želimo da delujemo u korist naše nacionalne zajednice!  

V
NAŠI  CILJEVI – „SA SVOJIM NARODOM ZA SVOJ NAROD”

Naš pokret želi da se obrati ljudima koji su jednako privrženi kako svom zavičaju tako i svome narodu, koji znanjem, srcem i marljivošću žele da deluju aktivno i učine nešto za zajedničku stvar.
Naš cilj je široka i temeljita duhovna i moralna obnova našeg javnog života. Da sa verom i na verodostojan način utičemo i delujemo. Želja nam je da vršimo uticaj na život zajednice, da vršimo pritisak na nosioce vlasti i da ih kontrolišemo, da tragamo za novim mogućnostima u traženju rešenja za ostvarivanje sopstvenih ciljeva ruralnog stanovništva ovih krajeva, gradskog radničkog sloja, mladih naučnika na početku njihove profesionalne karijere, te po mogućnosti svih pripadnika naše zajednice.
Cilj nam je uspostavljanje aktivnog dijaloga između pojedinca i zajednice na svim nivoima života zajednice, organizovanje programa, priredaba i aktivnosti  u svim oblastima društvenog života sa svrhom očuvanja zajednice a u cilju jačanja spona sa zavičajem i uspostavljanja i očuvanja sistema uslova neophodnih da se to i ostvari. Cilj nam je da ponovo uspostavimo praksu transparentnog, nepristrasnog sistema konkursa za finansijsku podršku koji svako može pratiti. To je jedini mogući način da raspodela raspoloživih resursa na neosporan način u služi ostvarivanju ciljeva zajednice.  
Svoja prava možemo ostvarivati putem dijaloga, u skladu sa trajnim zajedničkim interesima, posredstvom izlaganja svojih zahteva na način koji će biti razumljiv.  
Naš cilj je organizovano delovanje zasnovano na dobrovoljnosti.
Nismo klimoglavci podaničkog mentaliteta i ne želimo takvima učiniti ni druge. Želimo da delujemo u korist nacije i opšteg dobra, pošteno, iskreno i stručno. Otvoreni smo, potreban nam je svako ko ovaj program oseća svojim i želi da deluje shodno njemu!
Naš pokret želi da svima stvori miran, življenju prilagođen dom u rodnom kraju. Još osećamo u sebi znanje, snagu i odlučnost za delovanje. Verujemo da postoji dovoljan broj nas koji će znanjem i poštenjem, pomažući jedni druge sačuvati mađarsku reč i kulturu u našem više nego hiljadugodišnjem zavičaju. Želimo održavati živu vezu sa onima koji su iz raznih razloga napustili svoj zavičaj, kao i da efikasno potpomognemo njihov povratak. Ne odričemo ih se!

Mi želimo da izaberemo:

  • ubeđivanje, a ne pobeđivanje,
  • ljubav, a ne izazivanje straha i mržnje,
  • stvaranje doma, a ne život bez domovine i bez korena,
  • dobrovoljnost, a ne samovoljnost,
  • podučavanje, a ne zaglupljivanje,
  • istrajnost, a ne isklučivost,
  • brižnost, a ne laktanje,
  • činjenje, a ne odlaženje.