Novosti

FONDACIJA „PANONIJA“ NE SME DA EMITUJE PIRATSKI RADIO PROGRAM

Fondacija „Panonija” je 1. novembra 2015. godine pokrenula piratski radio pod nazivom Subotički mađarski radio.

Za emitovanje novog radio programa, koji u pravnom smislu predstavlja novi medij, Fondacija „Panonija” ne poseduje dozvolu za korišćenje frekvencije. Emitovanje radio programa na 89,6 Megaherca je stoga protivzakonito, tj. ilegalno.

Pokretanje Subotičkog mađarskog radija je u suprotnosti i sa odlukom Upravnog odbora Fondacije „Panonija”. Upravni odbor fondacije je naime 28. oktobra 2015. godine održao sednicu na kojoj je odbijen predlog direktora za pokretanje programa Subotičkog mađarskog radija.

Emitovanjem programa Subotičkog mađarskog radija krše se i sopstveni pravi akti Fondacije „Panonija”. U skladu sa Aktom o osnivanju Fondacije „Panonija”, ona je osnivač dva medija: Televizije „Panon” i Radija „Panon”. Osnivači Fondacije „Panonija” nisu doneli odluku o osnivanju novog medija, stoga u pravnom smislu Subotički mađarski radio ne postoji. Novi medij može da se osnuje isključivo odlukom osnivača Fondacije „Panonija” i to putem izmena Osnivačkog akta fondacije.

Tokom svog desetogodišnjeg postojanja, Fondacija „Panonija” je poštovala zakone ove države, sopstvene pravne akte i odluke svojih organa. Pored toga Radiotelevizija „Panon” se sve vreme trudila da opravda očekivanja slušalaca i gledalaca.

Pokretanjem Subotičkog mađarskog radija direktor Fondacije „Panonija” je sve ovo stavio na kocku.

Iz reakcija slušalaca Radio Subotice može se zaključiti, da se velika većina njih oseća prevarenim. Uz to, krivicu za neželjenu integraciju Mađarskog programa Radio Subotice u RTV „Panon” svaljuju na Radioteleviziju „Panon”. Saradnici Radiotelevizije „Panon” za nastanak ove atmosfere nisu ni najmanje krivi. Mađarski program Radio Subotice i RTV „Panon” su dovedeni u ovu situaciju nasilnim političkim odlukama predsednika Saveza vojvođanskih Mađara i izvršavanjem njegovih odluka od strane rukovodstva RTV „Panon”.

U cilju ponovnog uspostavljanja zakonitosti u radu fondacije i pronalaženja održivog rešenja, Mađarski pokret preko svojih članova inicira sazivanje sednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine osnivača Fondacije „Panonija”.