Novosti

Lokalna samouprava u Senti u službi tajkuna

Rudolf Ceglédi (Rudolf Cegledi), predsednik opštine Senta je 14. oktobra 2015. godine doneo odluku da odloži izdavanje u zakup 2417 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta pod zalivnim sistemom do pravosnažnog okončanja sudskog postupka koji su pokrenuli A.d. „Poljoprivreda” i D.o.o. „Matijević”. Sudski postupak je u toku.

Tokom jučerašnjeg dana lokalni poljoprivredni proizvođači obavestili su Mađarski pokret, da su nepoznata lica neovlašćeno započela oranje zemlje pod sudskim sporom. Prema našim informacijama čelnici lokalne samouprave nisu do sada preduzeli nikakve korake, niti imaju nameru da to učine kako bi se zaustavilo kršenje zakona. Nezakonito oranje je u toku i u ovom trenutku.

Zašto stoji lokalna samouprava u Senti na evidentan način na strani tajkuna? Koji interes imaju čelnici senćanske opštine da zažmure nad toliko očiglednim nezakonitostima? Da li će se ovim povodom oglastiti državni sekretar SVM-a u Ministarstvu poljoprivrede, Attila Juhász (Atila Juhas)?

Pozivamo predsednika opštine i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede da odmah pokrenu raspoložive i neophodne pravne mehanizmе i da na taj način demantuju glasine koje dosadašnji koraci nadležnih organa nesporno potvrđuju!

 

Ferenc Zsoldos (Ferenc Žoldos), koordinator Opštinske grupe u Senti Mađarskog pokreta

József Sándor (Jožef Šandor), koordinator Radnog tela za poljoprivredu Mađarskog pokreta