Novosti

Mađarski pokret najodlučnije podržava članove Platforme i gradonačelnika Subotice

Jačanjem težnji za obračune sa neistomišljenicima unutar stranke su se iz dana u dan pogoršavali odnosi između gradonačelnika Subotice, Jenea Maglaija i predsedništva Saveza vojvođanskih Mađara. Rad gradonačelnika proteklih nedelja i meseci SVM na sve moguće načine opstruira. Ovu činjenicu, doduše posredno, potvrđuje i saopštenje za javnost pres službe SVM-a od 17. novembra, koje inače sadrži najavu disciplinskih postupaka.

U tok ovog procesa spada i saopštenje sa potpisom Tivadara Bunforda, predsednika subotičkog gradskog odbora SVM-a izdato 6. novembra, u kojem on prećutkuje činjenicu da je 2006. godine kao član skupštine grada i sam glasao za ominozni urbanistički plan. Bunford je, gazeći odluku, za koju je pre devet godina i sam glasao, okarakterisao kao rušenje grada bez presedana rušenje kuća u ulici Petefi Šandora. Saopštenje, doduše takođe posredno, ali zahteva i pozivanje na odgovornost gradonačelnika Subotice, koji inače nije učinio ništa drugo, samo, poštujući pravne propise, postupio u duhu odluke za koju je i Bunford glasao.

Dan kasnije je Predsedništvo Gradskog odbora SVM-a u sličnom tonu zauzeo stav povodom istog pitanja i između ostalog pozvalo odborničku grupu SVM-a u skupštini Subotice da do 9. novembra u 10 časova predloži za narednu sednicu skupštine grada tačku dnevnog reda da se naloži trenutno obustavljanje rušenja, odnosno stavljanje van snage urbanističkih planova vezanih za uređenje istorijskog jezgra Subotice.

Nakon ovog saopštenja, članove odborničke grupe SVM-a niko nije kontaktirao, niko ih nije informisao i niko ih nije zamolio za sastavljanje predloga odluke, odnosno za raspravu o istoj. Sednica odborničke grupe je održana tek 10. novembra uveče, u 19 časova – znači dan posle roka određenog od strane Predsedništva za podnošenje predloga skupštinske odluke.

Članovi odborničke grupe su na ovom sastanku saznali da je zamenik šefa poslaničke grupe Timea Horvat, ne konsultujući se ni sa članovima odborničke grupe, ni sa gradonačelnikom, kršeći sva pisana i nepisana pravila u vezi rada i discipline odborničke grupe, samovoljno, u ime odborničke grupe, ali isključivo sa svojim potpisom predala na pisarnici lokalne samouprave predlog odluke, o čijoj sadržini su na sednici odborničke grupe hteli prvo samo usmeno obavestiti članove odborničke grupe.

Pisanu formu dokumenta, koji je podnet na prethodno opisan način su na snažan zahtev članova odborničke grupe, nakon odugovlačenja i raznih izgovora podelili frakciji. Tada se ispostavilo da taj dokument ni u pravnom, ni u formalnom smislu ne ispunjava ni najminimalnije zahteve, šta više, sadrži i protivzakonite odredbe.

Nezavisno od toga se Tivadar Bunford i dalje rigorozno držao stava da se podneti dokument stavi na dnevni red sednice skupštine grada zakazane za 12. novembra, u četvrtak.

U žestokoj raspravi, gde nisu manjkala ni lična prepucavanja je na kraju frakcija uz pomoć trezvenih i na činjenicama zasnovanih argumenata uspela ubediti predsednika gradskog odbora da bi izglasavanje podnetog teksta, koji je u formalnom, pravnom i istorijskom smislu bio veoma problematičan, pored toga i pravno potpuno nemoguć, za SVM bi značilo i katastrofalno gubljenje prestiža.

Pošto prvobitni dokument više nije mogao biti povučen i ponovo upućen u skupštinsku proceduru, neposredno pre sednice skupštine grada, 12. novembra ujutro je odbornička grupa bila primorana da podnese čak osam (8) amandmana – na tekst predloga odluke koji inače sadrži pet (5) članova.

Za razumevanje logičnog sleda događaja, odnosno za kompletnu sliku o dešavanjima mora se dodati i da je usvajanje ovog, sa pravnog i stručnog aspekta katastrofalnog dokumenta, bez presedana u istoriji Saveza vojvođanskih Mađara, bilo neophodno da bi se u sledećem koraku usvojio sličan, verovatno na istom mestu formulisan i napisan, po hitnom postupku podnet dokument na sednici Nacionalnog saveta Mađara istog dana.

Sve to u cilju da se prvo diskredituje, a potom i smeni Jene Maglai, gradonačelnik Subotice. U sled događaja se lepo uklapa i pamflet izdat 17. novembra sa potpisom predsednika NSM-a Jenea Hajnala pod naslovom Estetika rušenja i umetnost zamene teza, koji je inače teško razumljiv, a u pojedinim delovima i prilično konfuzan.

U okviru odborničke grupe SVM-a u Skupštini grada Subotice je osnovana Platforma Mađarskog pokreta sa ciljem da bi se smanjili ovakvi i slični pritisci kojima je izložen gradonačelnik, ali i cela frakcija, odnosno da bi se jačao i u prvi plan stavio kriterijum stručnosti u vođenju politike. Platforma Mađarskog pokreta je neposredna posledica protivstatutarnih poteza zamenika odborničke grupe, Timee Horvat.

Zbog toga Gradski odbor SVM-a, ali i predsednik SVM-a mora da pokrene disciplinski postupak protiv zamenika predsednika odborničke grupe SVM-a, Timee Horvat, odnosno protiv onih koji su nju posredno i neposredno instruisali: delom zbog drastičnog kršenja discipline odborničke grupe i zbog samovolje, a sa druge strane zbog podnošenja na diletantski način sastavljenog pravnog dokumenta, kojim je ozbiljno narušen ugled i SVM-a, i subotičkih Mađara, a koji pre podnošenja nije usaglašen ni sa kim.

Najoštrije odbacujemo montirani proces koji je pokrenulo Predsedništvo SVM-a protiv devet članova odborničke grupe čiji je očigledan cilj obračun sa onima koji misle drugačije, odnosno rušenje gradonačelnika Subotice i lokalne samouprave grada. Isto tako najoštrije odbacujemo posredno i neposredno vršenje pritiska na članove Platforme Mađarskog pokreta, kao i zastrašivanja, bez obzira da li ona stižu od osoba koji se imenom i prezimenom predstavljaju ili od osoba iz sfere anonimnosti.

Privremeni upravni organ Mađarskog pokreta, ali i ceo Mađarski pokret stoji uz devet svojih odbornika, kao i uz gradonačelnika Jenea Maglaija, koje, po svemu sudeći, očekuju dalji politički pritisci, lična diskreditacija i montirani proces.

Privremeni upravni organ Mađarskog pokreta