Novosti

Milojević: Politička čistka nepodobnih

Povodom smene direktora JKP Vodovod i kanalizacija, Miroslav Milojević, odbornik Pokreta za građansku Suboticu je citirao pastora Martina Niemöller-a: „Kad su došli po komuniste, ja sam ćutao jer nisam bio komunista. Kad su došli po socijaldemokrate, ja sam ćutao jer nisam bio socijaldemokrata. Kad su došli po sindikalce, ja se nisam pobunio jer nisam bio sindikalac. A kada su došli po mene, nije preostao niko da se pobuni.”

Milojević je konstatovao da je na sceni strategija političke čistke nepodobnih protiv čega je potrebno pobuniti i ne dozvoliti da se neko smenjuje samo jer pripada nekoj drugoj političkoj opciji.