Novosti

NAPUŠTENI PSI PREDSTAVLJAJU OPASNOST PO GRAĐANE SUBOTICE!

U okolini Radijalca stalna je pojava da veliki čopor pasa lutalica opkoljava i prati prolaznike. Po objavama na gradskim sajtovima ovaj problem postoji i u drugim delovima Subotice.

U 2017-oj godini pristiglo je 155 zvaničnih prijava o napadima i ugrizima pasa sa cele teritorije grada, a za obeštećenje građana je isplaćeno 4,8 miliona dinara. Stvarni broj napada je sigurno veći, jer se ne prijavljuje svaki takav slučaj.

Gradski azil je zadužen za prikupljanje pasa lutalica, a oni bi trebalo da deluju na osnovu prijave komunalne policije, inspekcijske službe i građana. Po obrazloženju dotičnih službi, u azilu nema dovoljno prihvatnog prostora, te je zato prisutan veći broj čopora pasa na teritoriji grada.

U budžetu grada je za ovu godinu predvideno 45 miliona dinara za hvatanje i smeštaj pasa lutalica. Prošle godine je slična suma bila odobrena za ovu svrhu, ali je očigledno da predviđena sredstva ili nisu bila dovoljna, ili gradske službe nisu bile sposobne da izvršavaju svoje zakonom predviđene zadatke.

Pored toga što je zbog napada pasa lutalica potrošena značajna suma novca građana,  problem je i što agresivni čopori pasa ugrožavaju sigurnost i zdravlje stanovnika. Činjenica je međutim da je nastala situacija u velikoj meri posledica neodgovornog držanja kućnih ljubimaca. Napuštenim, odlutalim, izgubljenim životnjama  – naročito u zimskom periodu – je potrebno obezbediti odgovarajući smeštaj, hranu, vodu. Stoga zahtevamo od gradske uprave da hitno iznadje sistemsko rešenje za ovaj gorući problem.

Pokret građanske Subotice