Novosti

Pokretanje disciplinskog postupka protiv Ištvana Pastora (István Pásztor), predsednika SVM-a

SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA

Disciplinska komisija

Rober Otot (Róbert Ótott), predsednik

 

 

 

Predmet: pokretanje disciplinskog postupka protiv Ištvana Pastora (István Pásztor), predsednika SVM-a

Poštovani članovi Disciplinske komisije!

Dole potpisani članovi Gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara u Subotici, na osnovu člana 2. stav 1. Disciplinskog pravilnika predlažemo, da Disciplinska komisija donese odluku o sprovođenju disciplinskog postupka protiv predsednika SVM-a, zbog niza slučajeva povrede člana 15. Statuta SVM-a učinjene od strane Ištvana Pastora u periodu od 25. aprila 2015. godine.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara je 25. aprila 2015. godine na skupštini stranke održanoj u Novoj Crnji, u svom programskom govoru, objavio sprovođenje nove politike otvorenosti i dijaloga. Ištvan Pastor je u prethodnom periodu teško prekršio data obećanja i obaveze preuzete pred članovima skupštine. On je, umesto gestova otvorenosti prema društvenim grupama, stručnim organizacijama, ustanovama i rukovodiocima ustanova vojvođanskih Mađara i pokretanja dijaloga sa njima, pokrenuo neviđenu seriju ličnih obračuna kako u samoj stranci, tako i u okviru mađarske zajednice.

Zbog neslaganja sa insistiranjem Lasla Varge (László Varga), da ispuni svoje obaveze preuzete na stranačkoj skupštini, István Pásztor ga je nakon 49 dana smenio sa mesta potpredsednika SVM-a, a potom 18. avgusta, zbog javne kritike na njegov račun, i isključio iz stranke. Lasla Jožu (László Józsa), jednog od osnivača SVM-a, Ištvan Pastor je uklonio iz Predsedništva na način, da na sednicu Saveta koja je održana 18. juna, a na kojoj su razrešavani i ponovo birani članovi Predsedništva, nije ni pozvao Lasla Jožu, inače člana Saveta.

Devet odbornika u Skupštini Grada Subotice, nezadovoljnih sa načinom funkcionisanja Gradskog odbora SVM-a u Subotici, među njima i ranijeg potpredsednika stranke Zoltana dr Devavarija (Zoltán Dr. Dévavéri), predsednik SVM-a je, koristeći stranačke mehanizme, isključio iz stranke 15. decembra. Pre toga pokrenuo je i neuspešan pokušaj smene Jenea Maglaija (Jenő Maglai), sa mesta gradonačelnika Subotice.

Zloupotrebom svog uticaja u okviru stranke i u nadi da će mu to obezbediti zadržavanje mesta predsednika Skupštine Vojvodine i posle narednih izbora, Ištvan Pastor je naložio članovima poslaničke grupe SVM-a u Skupštini Srbije da 29. decembra glasaju za izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje su u direktnoj suprotnosti sa interesima više hiljada poljoprivrednih proizvođača.

Predsednik SVM-a je u svojim medijskim nastupima u periodu od 25. aprila 2015. godine u bezbroj navrata iznosio stavove koji vređaju ljudsko dostojanstvo i ponižavaju redovne članove i članove simpatizere SVM-a, što je u potpunoj nesaglasnosti sa vrednostima utvrđenima Statutom i Programom SVM-a.

Ištvan Pastor je, odlukom od 18. janura 2016. godine o masovnom pokretanju disciplinskih postupaka protiv redovnih članova i članova simpatizera SVM-a, koji su ujedno i osnivači ili aktivni članovi civilne organizacije Mađarski pokret, krenuo putem, koji nanosi nepopravljivu štetu mađarskoj zajednici u Vojvodini.

Na osnovu gore navedenog, nesporno se može utvrditi, da je, Ištvan Pastor, predsednik SVM-a u periodu od 25. aprila 2015. godine svojim samovoljnim potezima, medijskim nastupima, odnosno pritiskom na stranačke organe prilikom donošenja odluka, u čitavom nizu slučajeva povredio član 15. Statuta SVM-a. Ištvan Pastor svojim delovanjem mesecima unazad uništava ugled SVM-a, odnosno radi protiv interesa stranke, stoga mi, dole potpisani članovi SVM-a ovim pokrećemo disciplinski postupak protiv predsednika SVM-a.

Subotica, 25. januar 2016. godine