Novosti

Saopštenje Mađarskog pokreta povodom kandidovanja dr Tamaša Korheca za sudiju Ustavnog suda

Upravni organ Mađarskog pokreta je 08. decembra održao vanrednu sednicu na kojoj je razmotreno kandidovanje dr Tamaša Korheca, jednog od kopredsednika ove organizacije, za sudiju Ustavnog suda, kao i situacija koja je nastala nakon obelodanjivanja ove vesti.

Mađarski pokret je udruženje građana, koje se, pored opstalog, zalaže i za ostvarivanje političkih ciljeva, pa je iz tog razloga učestvovalo na izborima. Osnovan je pre nešto više od godinu dana, što ga i među nevladinim organizacijama svrstava u red onih koji imaju kraći istorijat. Svakako je bez presedana da iz redova organizacije sa ovako skromnom dužinom aktivnosti, organizacije koja ne raspolaže presudnim političkim uticajem na nivou zemlje, bude izabran jedan od nosilaca najviših javnih funkcija. U ovom smislu bi možda mogli držati do toga da je naša dosadašnja aktivnost, u određenom smislu, i verifikovana.

Međutim, unutar sistema vrednosti koji je prihvaćen u Mađarskom pokretu, položaj, veličina i značaj istog ne predstavlja prioritet. Verujemo da od toga postoje i značajnije stvari, stvari koje nastojimo proklamovati i ostvariti od prvih trenutaka po osnivanju naše organizacije. Međusobno poverenje i dijalog je jedan od tih ključnih vrednosti. Dijalog, pre svega, u vezi sa temama, u pogledu kojih krugovi koji su izbor dr Tamaša Korheca inicirali, hipokrizijom govore o ujedinjavanju snaga - dok je njihov stvarni cilj zapravo dezintegracija snaga. Dijalog, koji nije samo jedan od bitnih načela naše organizacije, već je ujedno i jedan od postulata koji su nezaobilazni u rešavanju pitanja koji se postavljaju pred našom zajednicom. Upravo zbog toga se nevericom suočavamo sa činjenicom da je dr Tamaš Korhec, koji je prvo razmotrio, a potom i prhivatio mogućnost kandidovanja za sudiju US, što mu je bilo ponuđeno od strane Saveza vojvođanskih Mađara, ovu okolnost članovima pokreta nije saopštio, njih o tome nije obavestio. Na taj način on, na žalost, nije pružio ni šansu za dijalog, za razmatranje argumenata za i protiv, niti za kolektivno razmišljanje. Prihvatanjem kandidature je on sve nas - rukovodstvo Pokereta, njegove članove, simpatizere, glasače -  stavio pred svršen čin. Ovakav pristup smatramo nekorektnim.

Iz svih ovih razloga je Upravni organ Mađarskog pokreta jednoglasno usvojilo sledeće odluke:

1. Predlažemo dr Tamašu Korhecu da povuče svoju kandidaturu za izbor za sudiju Ustavnog suda, jer je to jedini način da sačuva svoj lični integritet i ugled Mađarskog pokreta.

2. Pozivamo ga da da ostavku na sve funkcije na koje je izabran unutar Mađarskog pokreta, kao i sa funkcija koje se mogu dvovesti u vezu sa ovom organizacijom.

Izjavljujemo ujedno da izjave i celokupnu javnu kominikaciju SVM u vezi sa ovim slučajem smatramo duboko licemernim i populističkim. Onakvom kakvom ih je jedna od osnivača naše organizacije okarakterisala u svom autorskom tekstu: „Nije nam potrebna politika koja svoje suparnike ne želi ubediti, već ih namerava zgaziti. Ne treba čak ni u slučaju kada ova politika iz redova svojih suparnika ‘afirmiše ličnosti koje su po stručnosti kvalifikovane, bez obzira na njihova politička ubeđenja‘. Jednog. A ostale;”

Subotica, 8. decembra 2016.