Novosti

Gradska vlast ne živi u realnosti (VIDEO)

Na prethodnoj sednici skupštine Grada Subotice, vlast je izglasala da se skine sa dnevnog reda predlog odborničke grupe Pokreta za građansku Suboticu koja bi predvidela izradu elaborata za obrazovanje gradskih opština Palić, Bajmok i Čantavir. Tom prilikom je šef odborničke grupe Jene Maglai ocenio neprimerenim da vlast izbegava debatu po ovom pitanju, mada se naša sela nalaze u teškoj ekonomskoj, finansijskoj i opštoj društvenoj situaciji. Maglai smatra da su se stekli uslovi za decentralizaciju da bi manji administrativno centri raspolagali novcem, to bi obezbedio poboljšanje uslova života u našim selima.

Najavio je da će odbornička grupa svaki put predložiti da se ovo pitanje stavi na dnevni red.