Novosti

Izjava članova Tela ovlašćenih lica „Mađar so“-a

Kao članovi Tela ovlašćenih lica (upravnog odbora) D.O.O. „Mađar so“ obaveštavamo javnost da smo bili inicijatori i učesnici razgovora koji smo 12. 10.2015. godine vodili sa rukovodstvom izdavačke kuće u vezi smene Ferenca Kontre se mesta urednika literarnog dodatka „Kilato“. Na kraju jednoiposatnog razgovora, tokom kojeg je svako mogao da iznese svoje mišljenje i viđenje stvari je glavna urednica „Mađar so“-a Marta Varju prihvatila predlog da do daljnjeg „zamrzne“ svoju odluku o smeni Ferenca Kontre i da paralelno počne da traži njegovog naslednika na čelu literarnog dodatka u krugu redakcije, u skladu sa zabranom prijema novih radnika koje važi u izdavačkoj kući. Marta Varju je u našem prisustvu u telefonskom razgovoru o tome informisala Ferenca Kontru koga je istovremeno zamolila da do daljnjeg nastavi da uređuje „Kilato“.

Nadamo se da je time slučaj završen na opšte zadovoljstvo svih strana.

 

Članovi Tela ovlašćenih lica

Katalin Kaić, Peter Kokai, Hargita Horvat Futo