Novosti

KRAJNJE JE VREME SMANJITI OBAVEZE PO OSNOVU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MALIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Važeći sistem doprinosa za obavezno socijalno osiguranje je, u delu koji reguliše obaveze osiguranika poljoprivrednika, nepravedan, budući da ne uzima u obzir površinu zemljišta koju osiguranik obrađuje.

Prema ranijim izjavama predstavnika Ministarstva poljoprivrede, ono se zalagalo za rešenje da se određivanje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika vrši na osnovu katastarskog prihoda. Prema poslednjim izjavama predstavnika Ministarstva, ono se opredelilo za rešenje prema kojem bi se obaveze poljoprivrednika po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje uskladile sa površinom zemljišta koju osiguranik obrađuje.

Rešenje za koje se Ministarstvo opredelilo predstavljeno je javnosti posle sednice Odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije održane 18. i 19. septembra ove godine u Bačkoj Topoli.

Budući da je od sednice resornog skupštinskog odbora proteklo više od mesec dana, a da se neophodne izmene i dopune zakona nisu našle u skupštinskoj proceduri, danas sam u svojstvu narodnog poslanika podneo Skupštini Srbije Predlog dopune zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predlog izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Izmenom zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju bi se povećala najmanja površina poljoprivrednog zemljišta na 3 hektara (odnosno na 0,3 hektara kod stočarske, povrtarske ili vinogradarske proizvodnje, uzgoja ribe, gajenja pečuraka, puževa, pčela i drugog uzgoja ili gajenja), iznad koje bi poljoprivrednici bili obuhvaćeni obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem. Poljoprivrednici koji gazduju na manjim površinama od 3 hektara (odnosno 0,3 hektara kod specifičnih vrta poljoprivredne proizvodnje) ne bi bili u obavezi da plaćaju doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, budući da prihodi koji se ostvaruju na manjim površinama, nisu dovoljni da za izmirivanje ovih obaveza.

Paralelno sa gore navedenim, Predlogom dopune zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje se predviđa smanjenje i stepenast način utvrđivanja osnovice doprinosa za obavezno penzijsko i invalidskom osiguranje poljoprivrednika, čija su gazdinstva po površini poljoprivrednog zemljišta veća od 3 hektara, a manja od 7 hektara (odnosno veća od 0,3 hektara, a manja od 0,7 hektara kod specifičnih vrta poljoprivredne proizvodnje).

Poljoprivrednici sa gazdinstvima od 3 do 5 hektara plaćali bi 30%, a poljoprivrednici sa 5 do 7 hektara 60% sadašnjeg iznosa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Poljoprivrednicima čija su gazdinstva veća od 7 hektara ne bi se menjao iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

László Varga (Laslo Varga), narodni poslanik